Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol yn gyfrifol am greu strwythur rheoleiddio addas ar gyfer Cymru.

Mi fydd y Cyngor yn datblygu polisi a syniadau yn y maes darlledu.

Mi fydd y Cyngor yn llunio’r camau sydd rhaid eu cymryd yn y broses o ddatganoli cyfrifoldebau rheoleiddio i Gymru, ym maes cyfryngau a chyfathrebu.

Etholwyd deg o aelodau i’r Cyngor ar gyfer y cyfnod 2019/2020.

Daeth y cyfnod ar gyfer enwebu  cynrychiolwyr i fod ar y Cyngor hwn i ben ar ddydd Gwener 19 Gorffenaf 2019 am 5yh. Cyhoeddwyd y Bwrdd ar Ddydd Iau yr 8fed o Awst, ar Faes Eisteddfod Conwy yn Llanrwst.