Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol yn gyfrifol am greu strwythur rheoleiddio addas ar gyfer Cymru.

Mi fydd y Cyngor yn datblygu polisi a syniadau yn y maes darlledu.

Mi fydd y Cyngor yn llunio’r camau sydd rhaid eu cymryd yn y broses o ddatganoli cyfrifoldebau rheoleiddio i Gymru, ym maes darlledu, y cyfryngau a chyfathrebu.

Mae’r Cyngor wedi agor enwebiadau ar gyfer aelodau’r Bwrdd ar gyfer y flwyddyn 2021-2022. 

Mae lle i 12 o aelodau ar y Bwrdd ac mi fydd dyddiad cau yr enwebu ar ddydd Sadwrn 31ain o Orffennaf am 5yh. 

Mae modd cyflwyno enwebiadau trwy ebostio gwybodaeth@cyfathrebu.cymru gan gyflwyno enw’r un a enwebir a rhif ffôn.  

Mae deg o aelodau presenol ar y Bwrdd ar gyfer y cyfnod 2020-2021.

Mae modd gweld yr enwau wrth ymweld â’r dudalen ‘Amdanom ni’ > ‘Y Bwrdd’.