Mae’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol yn gyfrifol am greu strwythur rheoleiddio addas ar gyfer Cymru.

Mi fydd y Cyngor yn datblygu polisi a syniadau yn y maes darlledu.

Mi fydd y Cyngor yn llunio’r camau sydd rhaid eu cymryd yn y broses o ddatganoli cyfrifoldebau rheoleiddio i Gymru, ym maes cyfryngau a chyfathrebu.

Etholwyd deg o aelodau i’r Cyngor ar gyfer y cyfnod 2019-2020.

Mae enwebiadau ar gyfer aelodau i’r Bwrdd am y cyfnod 2020-2021 nawr ar agor, tan 5yh, ddydd Mawrth 4 Awst 2020.

Mae modd enwebu rhywun wrth fynd i’r dudalen ‘Amdnaom ni’ > ‘Y Bwrdd’ ar y wefan hon.