Y Bwrdd

Cafodd deg o aelodau eu hethol i’r Bwrdd yn 2019/2020. Mae’r broses enwebu yn digwydd bob mis Gorffennaf-Awst.

Aelodau’r Bwrdd

  • Angharad Mair – Mae Angharad Mair yn un o gyfarwyddwyr cwmni teledu rhyngwladol Tinopolis, yn gyflwynydd, yn gynhyrchydd ac uwch gynhyrchydd teledu. Athletwraig.
  • Nia Ceidiog – Nia Ceidiog yw sefydlydd cwmni cynhyrchu Ceidiog. Mae hi’n gyflwynwraig, yn gynhyrchydd, uwch gynhyrchydd ac yn gyfarwyddydd teledu. Codwraig pwysau.
  • Marc Webber – Mae gan Marc Webber borfiad helaeth fel sylwebydd radio ac fel golygydd fideo amlblatfform. Mae e hefyd yn golofnydd ac yn ohebydd profiadol. Mae e’n uwch ddarlithydd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Northampton.
  • Phil Stead – Mae profiad Phil Stead yn y maes digidol yn bennaf. Mae e’n arbenigo mewn datblygu strategaethau digidol ac ers 2012 ef yw Cyfarwyddwr Digidol Cwmni Da.
  • Euros Lewis – Sefydlydd cwmni cynhyrchu Wes Glei, cyfarwyddwr a chynhyrchydd ac awdur sgriptiau. Cerddor.
  • Eifion Glyn – Newyddiadurwr. Un o sylfaenwyr y papur dydd Sul ‘Sulyn’. Wedi gweithio i BBC a Radio Cymru cyn treulio’r rhan fwyaf o’i yrfa yn yn gweithio i HTV a ITV Cymru fel newyddiadurwr ac uwch-gynhyrchydd i’r rhaglen materion cyfoes ‘Y Byd ar Bedwar’.
  • Rhisiart Arwel – Cynhyrchydd ac uwchgynhyrchydd adran adloniant HTV Cymru ac yn ddiweddarach gyda Radio Cymru. Cynhyrchydd a chyfarwyddwr llawrydd yn paratoi rhaglenni dogfen a drama. Wedi rheoli ymgyrchoedd marchnata i S4C ac wedi bod yn gerddor proffesiynol.
  • Owain Gwilym – Rheolwr cynnwys digidol a chyfansoddwr cerddoriaeth. Yn gweithio fel datblygydd a chomisiynydd cynnwys digidol.
  • Alun Jones Williams – Myfyriwr yn Aberystwyth. Basydd yn y band gwerin-roc Bwncath.
  • Gary Pritchard -Sylwebydd pêl-droed, sefydlydd yr adran chwaraeon ar gyfer gwefan BBC Cymru’r Byd. Un o dim Sgorio (Ffilmiau’r Nant) lle bu’n cynhyrchu’r elfennau digidol a gohebu ar gemau tîm cenedlaethol Cymru. Bellach yn aelod o adran ffeithiol Rondo ac yn un o gynhyrchwyr rhaglen Cynefin ar S4C. Aelod o Seindorf Beaumaris.