Mae croeso i bobl Cymru a’i chyfeillion gyfrannu yn ariannol tuag at waith y Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol.

Bydd yr arian a gesglir yn cael ei ddefnyddio i lunio rheoliadau cyfathrebu addas i Gymru drwy:

  • Costau cynnal cyfarfodydd cyhoeddus
  • Cynnal y wefan

Gan edrych yn y dyfodol i ddefnyddio cyllid pellach i:

  • Hyrwyddo’r gwaith
  • Cyflogi clerc rhan amser i wneud gwaith trefniadol

Symudiad sifil yw’r Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol ar hyn o bryd.

Mae Aelodau’r Bwrdd yn rhoi o’u hamser ac o’u costau eu huanin ar hyn o bryd.

Gweler ein cyfansoddiad a’n datganiad o bwrpas a tudalennau’r wefan hwn am wybodaeth bellach am ein gwaith.

Ein manylion banc yw:

ENW’R CYFRIF: Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol 

RHIF DIDOLI: 20-18-17 

RHIF CYFRIF: 23349837