Bydd y Cyngor yn edrych ar y meysydd hyn:

  • Teledu
  • Radio
  • Y wasg brintiedig/ar lein
  • Y wê ac ardoll
  • Mynediad i’r wê

 Cysylltu

cyfathrebu@cyfathrebu.cymru

07794 065826

Close Menu