Here are some sources of evidence on which our policies are based:

 IWA  Wales Media Audit 2015
https://www.iwa.wales/wp-content/media/2016/01/IWA_MediaAudit_v4.pdf

IWA Wales Media Audit 2008

*Is-Bwyllgor Darlledu Cynulliad – ymchwilaid ‘Y Diwydiant Papurau Newydd yng Nghymru’ – Mehefin 2009 

https://senedd.cymru/laid%20documents/cr-ld10916/cr-ld10916-w.pdf

*Tasglu Comisiwn y Cynulliad ar Newyddion Digidol a Gwybodaeth 2017 – ‘Creu Deialog Digidol’ dan gadeiryddiaeth Leighton Andrews 

https://senedd.cymru/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/Pages/Digital-News-and-Information-Taskforce.aspx

 

*Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu y Senedd wedi cynnal sawl ymchwiliad i faes cyfryngu sy’n cynnwys rhannau am y wasg, ac mae un adroddiad arbennig yn 2018 – ‘Penawdau’– yn ymchwiliad i newyddiaduraeth newyddion yng Nghymru.  

file:///C:/Users/User/Downloads/1ymchwiliad-i-newyddiaduraeth-newyddion-yng-nghymru.pdf

Ymatebion i ymchwiliad 2019/2020 y Pwyllgor Diwylliant i ddatganoli darlledu:

https://busnes.senedd.cymru/mgConsultationDisplay.aspx?id=373&RPID=1518285704&cp=yes

*Yn Brydeinig cyhoeddwyd Adolygiad Cairncross yn Chwefror 2019

https://www.gov.uk/government/publications/the-cairncross-review-a-sustainable-future-for-journalism

https://senedd.wales/Laid%20Documents/CR-LD7148%20-%20Report%20of%20the%20Broadcasting%20Committee%20The%20Future%20of%20Public%20Service%20Broadcasting%20in%20Wales%20-%20This%20is%20t-09072008-92332/cr-ld7148-e-Cymraeg.pdf